Historia

1949

Filip Grahn startar ”Grahns konfektyr”. Han inriktar sig främst på hårt godis och klubbor.

 

1965

Filips båda söner tillsammans med deras kusin tar över företaget.

 

1989

I April tar Totte Gott AB över karamelltillverkningen. Grahns Konfektyr fortsätter att tillverka gelé. Företaget drivs av Marie-Louise och Tord Millqvist. Företaget har det första året 3 heltidsanställda, omsättningen slutar på 4 miljoner SEK och 300 ton godis tillverkas.

 

1990

Företaget investerar i en datoriserad våg istället för att fortsätta väga förhand. Antalet anställda ökar till 5, omsättningen når 7 miljoner SEK och 400 ton godis tillverkas.

 

1991

Företaget inleder bygget av en ny fabrik på Timboholms industriområde. I samband med detta investerar de i modernare maskiner. Precis som föregående år tillverkas 400 ton godis och omsättningen blir den samma.

 

1992

Glädjens och sorgens år.
Företaget ökar sin försäljning till 9,9 miljoner SEK, antalet anställda ökas med två och 418 ton godis tillverkas. Trots detta får företaget ett negativt resultat pga. en kursförlust på 1,2 miljoner SEK.

 

1993

Hoppets år.
Företaget investerar i några begagnade maskiner för att kunna öka produktioner ytterligare. Exporten som spelat en viktig roll från början ökar till 50 % av årsproduktionen. Omsättningen ökar till 13 miljoner SEK, antalet anställda till tolv och 631 ton godis tillverkas.

 

1994

Personalens år.
Företaget vill att de anställda ska få det bättre och många av de tunga arbetsmomenten tas bort. Antalet anställda varierar under året som mest är det 19 st. 800 ton godis tillverkas och omsättningen slutar på 17 miljoner SEK.

 

1995

Marknadsföringens år.
Företaget går ut offensivare på den internationella marknaden. I samarbete med ett konkurrerande företag, Markaryds konfektyr, åker man ner till den stora företagsmässan i Köln för att etablera företagets namn utomlands och för att knyta nya kontakter. 1.8 miljoner investeras i en ny klubba, Björnklubban, men försäljningen går inte som beräknat. Under året köper företaget köper upp ”Carletti´s” maskinpark. Omsättningen blir 18,5 miljoner SEK och 919 ton godis tillverkas med hjälp av 14 anställda.

 

1996

Produktivitetens år.
Markarydskonfektyr går i konkurs. Totte Gott köper vissa av deras produkter bl.a. ”Kjempeklump” som säljs i Norge och ”Salt klump” som säljs i Sverige.
Kapaciteten ökar ytterligare då företaget köper två nya tryckkokare för 1,4 miljoner vilket leder till att de kan tillverka 9500 kg/dag. Försäljningen av företagets äldsta produkt ”Hockeypulver” ökar till det dubbla och 3 miljoner dosor tillverkas. Omsättningen uppgår till 21,8 miljoner och 1021 ton godis produceras. Företaget har 16 anställda under året.

 

1997

Fördubblingens år.
Företaget investerar 9 miljoner för att utöka fabrikens ytan från 950m 2 till 2250m 2 , samtidigt renoverar man i de gamla delarna av fabriken. Företaget investerar i en ny klubbmaskin och köper den sista delen av Grevskapets Dals konfektyrs karamellavdelning. Detta året hade vi ett samarbete med Grahns konfektyr på ISM i Köln. Den norska marknaden blir en succé och det blir en klar stärkning av våra marknadsandelar. Vi har 18 anställda under året, 1077 ton godis tillverkas och omsättningen uppgår till 22 miljoner SEK.

 

1998

Kolans år.
Året börjas med att besöka mässan i Köln denna gången med Grevskapets Dals Konfektyr. Vårt mål är den Tyska marknaden. För att öka kapaciteten ytterligare investerar företaget i 3 nya flödespaketeringsmaskiner. Företaget förvärvar Joches Konfektyrs kolaproduktion. I samband med det köps ny kokutrustning för just kolaproduktionen. Vi avyttrar efter årets säsong produktionen av nappar för att ge plats åt mer rationellare tillverkning och nya produkter. Omsättningen uppgår till 25 miljoner SEK och det produceras 1220 ton godis. Vi har som mest 20 anställda under året.

 

1999

10 ÅRS JUBILEUM!
Totte Gott AB tackar alla sina trogna kunder för ett mycket gott samarbete för de gångna åren och hoppas på ett lika gott samarbete de kommande åren. En sockersilo installeras för att förenkla sockerhanteringen. Under året investerar vi i en återvinningsanläggning som tar hand om all kassaktion av återvinningsbart godis. Detta innebär att företaget har fått ett rationellttänkande som ger en positiv utveckling för företaget och miljön. Under året producerar vi 1600 ton godis på 23 anställda och omsättningen uppgår till 32 miljoner SEK.

 

2000/ 2001

Två år av stora investeringar.
Supermoderna maskiner installeras och nästan hela koken, formningen, kanderingen och paketeringslinjerna förändras. En ny utbyggnad på 1600m 2 tillkommer. 1670 resp. 1680 ton tillverkas under åren.

 

2002

Kompetensutvecklingens år.
Företaget satsar på att kompetensutveckla personalen. Företaget börjar märka av lågkonjunkturen på godisfronten och 1542 ton tillverkas. Man bestämmer sig för att koncentrera sig ytterligare på försäljningen i Europa.

 

2003

Den stora brandens år.
Under semestern inträffar en omfattande brand vilket leder till att företaget inte kan producera i takt med efterfrågan. Man får inte ut några försäkringspengar under året och en stor diskussion mellan företag och försäkringsbolag inleds. Företaget bestämmer sig samtidigt för att bredda sortimentet och börjar satsa på mjuka produkter ex. choklad, gelé, dragé mm. Antalet anställda uppgår fortfarande till 23 och 1628 ton godis tillverkas.

 

2004

Förbättringens år.
Företaget bestämmer sig för att förbättra befintliga produkter och en diskussion om vilka produkter som ska avvecklas och tillkomma påbörjas. Företaget får fortfarande inga pengar från försäkringsbolaget vilket leder till att ett samarbete mellan Totte Gott och deras kunder tar fram ett omfattande underlag till att lösa konflikten med försäkringsbolaget. 1341 ton godis tillverkas under året.

 

2005

Ljusare tider trots lågkonjunktur!
Försäkringsdiskussionen går mot sitt slut och företaget kan börja investera igen. Företaget har i nuläget maskiner som klarar stora kvantiteter därför kommer framtida investeringar att omfatta en ökning av personal i paketeringen men detta är ännu inte bestämt när och om det kommer att ske.