Våra Framtidsvisioner

”Vi vill fortsätta vara en modern fabrik. Vi kommer även i framtiden att investera i moderna maskiner och hålla lokalerna fräscha. Även ett miljötänkande är ett måste i dagens samhälle. Kvaliteten och vårt utbud är en viktig del av företagets policy. I framtiden kommer vi fortsätta att sträva för att öka kvaliteten ytterligare. Samtidigt måste vi bli bättre på att sätta kunden i centrum då det under vissa perioder varit svårt att ta fram produkter i takt med efterfrågan " säger Totte Gott AB:s VD Marie Millqvist

”Framtida investeringar omfattar I huvudsak att öka personalstyrkan i paketeringen för att kunna svara på efterfrågan av företagets produkter. Vi har i nu läget maskiner som klarar större kvantiteter än vad som produceras i dag, därför behövs det inte investeras i dessa. Vi är ännu inne i en diskussionsfas men om det blir aktuellt kommer vi at öka på ytterligare med ett arbetsskift. Idag arbetar personalen endast dagtid” säger Tord Millqvist